Vertaling

Vanuit de gedachte dat er in Nederland relatief veel gecommuniceerd wordt in het Engels, wordt wellicht snel geconcludeerd dat iedereen in staat is een goede vertaling, van het Engels naar het Nederlands en vice versa, op te leveren. Dat is een misvatting.

Ondanks het feit dat het Engels tamelijk toegankelijk is voor Nederlanders, is het verstandig een specialist te raadplegen voor het maken van een vertaling. Allereerst dient een vertaler uiteraard te beschikken over goed taalbegrip. Verder zijn een uitgebreide woordenschat en een goede kennis van de spelling, grammatica en zinsbouw zeer belangrijk. Zowel wat betreft de bron- als doeltaal.

Iedere tekst is uniek en vertaling ervan vraagt inlevingsvermogen. Bovendien is goede communicatie tussen de opdrachtgever en de vertaler onontbeerlijk. Voordat ik uw tekst vertaal, spreek ik deze samen met u door, zodat u uw wensen kenbaar kunt maken. Is het de bedoeling dat de vertaling dicht bij de brontekst blijft of is een wat vrijere benadering juist wenselijker? De benadering is natuurlijk ook afhankelijk van het soort tekst. Ik verdiep me in uw tekst, zodat u een vertaling ontvangt die aan uw verwachtingen voldoet.

Zoekt u een bekwaam vertaler om uw tekst van het Engels naar het Nederlands, of vice versa, te vertalen? Neem dan contact op met me via 06-13323709 of stuur een e-mail naar info@olgasuppers.nl.