Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en de informatie die erop wordt gepubliceerd, wordt regelmatig aangepast dan wel aangevuld. Desondanks kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze informatie. Ook garanderen we geen foutloze en ononderbroken werking van deze website. Bovendien dient de informatie op deze website uitsluitend ter kennisgeving op het gebied van taal en tekst en kan deze niet worden aangemerkt als advies. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze website, waaronder begrepen schade als gevolg van virussen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en handelen op grond van informatie die u op deze website vindt, blijft derhalve voor eigen rekening en risico.

Externe links
Indien wij van mening zijn dat dit meerwaarde kan bieden, worden op deze website links naar de websites van externe partijen gedeeld. Wij wijzen u erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid ervan. Ook hier geldt dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze externe websites.

Auteursrecht en intellectueel eigendom (IE)
Alle inhoud van de pagina’s van deze website is eigendom van Olga Suppers Taal & Tekst, of van derden die bij toestemming informatie en/of (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Olga Suppers Taal & Tekst, en is dienovereenkomstig beschermd door middel van het auteursrecht dan wel andere rechten van intellectueel eigendom. Deze rechten behoren eveneens toe aan Olga Suppers Taal & Tekst, dan wel aan derden van wie bij toestemming informatie en/of (beeld)materiaal beschikbaar is gesteld aan Olga Suppers Taal & Tekst. Vermenigvuldiging, verspreiding, overdraging en bewerking, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan door voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Olga Suppers Taal & Tekst.